دل نوشته
پنج‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 10:08 ق.ظ

سلام  دوستم خاطره
دوستم 
دوستت دارم 
ببین ساعته !
عمر ما زندگی ما شادی ما  عشق ما  
همه همه دارند ثانیه ثانیه  می گذرند 
وای چه دوست بدی است ساعت !
شادیم را می برد 
عشقم را ازم دور می کند 
زندگیم را پاییزی می کند 
نمی دونم میگن  به ساعت  نگاه نکن 
ثانیه ها را نبین 
خودت را بزن به شادی 
باشه منم همین کار را می کنم 
 اما ساعت  کار خودش را  می کنه 
چه می تونم بکنم 
دوستم را دوس دارم 
 دوستت دارم 
 بیا ساعت را فراموش کنیم