دل نوشته
شنبه 23 دی‌ماه سال 1391 ساعت 10:12 ب.ظ

من نمی دانم در پشت این پنجره کیست

 و از من چه می خواهد 

من نگاهم را دوخته ام  تا نگاهش را بیابم 

فاصله ایی است میان و او 

  فاصله ایی  به اندازه قطر یک شیشه 

بخت خوب این است که پنجره باز شو است 

تو خودت  را نشان بده 

پنجره را باز می کنم 

و چشمانت را گوشه دلم جا می دهم 

به گرمی قلبم  تو را به اغوش می برم 

کافی است خودت را  نشان دهی 

گل مریمی -   نسترنی و شیدایی  هر چه هستی !

نگاهم را از پنجره  دور نمی کنم