دل نوشته
جمعه 12 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 05:00 ب.ظ

با یه کبریتی که صبح به دلم می زنم 
خودم روشن می کنم 
گرم می کنم 
دلم شور می اندازم 
می دونی دوستام این طوری دوستم دارند 
دوست دارند روشن باشم 

دوست دارند اروم اروم بسوزم 
اروم اروم منم می سوزم 
زندگی همینه 
زندگی همینه 
باید بسوزی 
اگه می خواهی زنده باشی