دل نوشته
دوشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 10:42 ب.ظ

دل تنگی لباس تنگ نیست 

لباس تنگ را می شه راحت از سر و پا بیرون کرد 

انداختش  یه گوشه ایی تا هوایی بخوره

دل تنگ را چه باید کرد 

می شه این کار را کرد 

می شه از تن روح و روان بیرون کرد 

چرا نمی شه 

می شه 

می شه با یه بوسه یه نوازش عاشقانه 

یه کنار هم بودن  یه راز با هم گفتن 

یه کمی شیدایی کردن 

دل تنگی را بیرون کرد 

می شه با کمی اشک  دل تنگ را را اروم کرد 

می شه اونم مثل یه لباس تنگ به گوشه ایی انداخت 

اگه یه یاری در کنارت باشه 

و شیدایی کنه