دل نوشته
یکشنبه 8 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 12:14 ق.ظ

تو اسمون خیالم

 محبوبم

تو ماه منیری

جان جانی

شادی  اوردی

 محبوبم  اموختی

مرگ و زندگی شادی است

مرگ فناست

و زندگی روی دیگر مرگ است

شادی مانی حقیقی است

مهتاب بی مرگ است

افتاب همیشه تابان  است

محبوبم

دلم بارانی است

ازارم می دهند بی گناه و بی جرم

نمی دانم چه از جانم می خواهند

دلم بارانی است

محبوبم

فرار می کنم تعقیبم می کنند

مرا به زنجیر می کشند

جرمم دوست داشتن است 

محبوبم دلم بارانی است

چشمانم به اشک نشسته است

شادی را در تو می جویم

شادی را از تو می جویم