دل نوشته
چهارشنبه 15 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 05:36 ب.ظ

اون گل ناز رفت

دو هفته ایی عمر کرد

دوهفته ایی از غنچه سر زد

و طنازی کرد

و با باد رقصید

 با نور خورشید عشق بازی کرد

و شب ها ارمید به عشق افتاب

چه دل گرمی داشت

من هر روز اونو می پاییدم

امروز دیگه اون گل ناز نبود

دیگه اون عشوه گری نبود

 گل من رفته بود

خوب که نگاهش کردم

دیدم گل برگ ها روی زمین اند

و باد بعضی از اونا را برده

 باد برده