دل نوشته
یکشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 08:41 ب.ظ

انگار تا اخر دنیا زنده است

خودش را به هر راهی می زند

تا کلاه کسی را بردارد

حق کسی را بخورد

وای چه چندش اور است

مادرش را می فریبد

پدرش را می فریبد

دوستش را

غریبه و اشنا را

برایش فرقی نمی کند

کنامش را می خواهد از زر   پر کند

من که نمی فهمم

بعضی ها چه چنگی زده اند بر مال دنیا

می داند که می میرد

می داند که این همه مال اندوزی به دردش هم نمی خورد

وای که ما گرگان را نفرین می کنیم

وای که ما شیطان را نفرین می کنیم

خود شیطانیم

و شیطان را نفرین می کنیم