دل نوشته
پنج‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 10:31 ق.ظ

50 تا 60 تایی می شدند 

پرواز می کردند 

 از روی سبزه ها  به شانه درختان 

شیاری  را می شکافتند 

 تند و تیز 

و به ارامی و بی تصادم 

 بی ان که  پلیسی باشد 

 از این سو به ان سو پر می کشیدند 

و دو باره بر خوان  دیگری  فرود می امدند  تا روزی خود بیابند 

گنجشک ها ی خودمان را می گویم 

چه دل مهربانی دارند 

و چه  پرواز دل انگیزی 

 نه کینه  ای دارند و نه حسدی 

عاشق اند  گنجشک ها 

 دوستشون دارم 

وقتی دسته جمعی  سر و صدا می کنند 

وشادی می کنند 

 دوستم بیا من و تو هم برای هم گنجشک باشیم 

یک جفت گنجشک  عاشق