دل نوشته
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 07:26 ب.ظ

خورشید جایی برای خود نمایی تاریکی نمی گذارد 

و ماه در دل تاریکی جلوه گری می کند 

و برای همین است که ماه دیدنی تر است 

و مهسا اگر به سرایم ایی 

و خانه ام را روشن کنی 

دو باره طلوع خواهم کرد 

و به زندگی سلام خواهم گفت 

و ماه را به اغوش خواهم برد 

و خورشید در دلم فرزوان خواهد شد 

مهسا تو که نمی خواهی من بمیرم