دل نوشته
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 07:23 ب.ظ

ذره ذره وجودم تو را می خواهد 

هستی ام یک پارچه تو را می خواهد 

سیمایت  مرا به شور اورده 

مرا می  بینی  مهسا ؟

من هستم  در دلت  در چشم هایت 

کمی با من مهربان باش 

دلت برای من جا دارد 

 باور کن  دوستت دارم 

 رویایت مرا بی خواب کرده

دستانم تنها تو را می جوید 

کافی است به اغوشم بیایی 

من زنده خواهم شد 

 شادی وجودم را پر خواهد کرد 

مرا تنها نگذار 

 دوستت دارم