دل نوشته
پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 11:00 ق.ظ

وای خدا چه شگفت انگیز است هستی 

وای خدا چه پر شور است  عشق 

وای خدا چه شیرین است بوسه بر لب یار 

وای خدا  چه انتظار زیبایی است در انتظار یار 

وای خدا هستی ام گره خورده است  به او 

به او که خاطره وجودم هست 

جانم به او بسته است 

 دوستت دارم 

خاطره 

اگر نباشی هستی ام 

زمینی است سوخته 

بی گل  بی اشیانه  و بی بر 

 لطفی ندارد این زندوای خدا چه شگفت انگیز است هستی 

وای خدا چه پر شور است  عشق 

وای خدا چه شیرین است بوسه بر لب یار 

وای خدا  چه انتظار زیبایی است در انتظار یار 

وای خدا هستی ام گره خورده است  به او 

به او که خاطره وجودم هست 

جانم به او بسته است 

 دوستت دارم 

خاطره 

اگر نباشی هستی ام 

زمینی است سوخته 

بی گل  بی اشیانه  و بی بر 

 لطفی ندارد این زندگی بی تو 

 دوستت دارم خاطره گی بی تو 

 دوستت دارم خاطره