دل نوشته
پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 10:59 ق.ظ

وای خدا  دوستی و  عشق  از چه جنسی است ؟

خاطره

 بوی خوش یار از چه جنسی است ؟

شیرینی  بوسه از چه جنسی است ؟

مهربانی را می شود وزن کرد 

عشق را چی ؟

 این ها در هستی چه می گویند ؟

من تو را دوست دارم 

بر گونه ات بوسه می زنم 

در چشمانت غوطه می خورم 

بی ان که جایی را  تنگ کنم 

 این ها چیست خاطره ؟

 بوسه بر لبانت  مرا رویایی می کند 

 این ها چیست ؟

من کجایم ؟ هستیم چه می گوید ؟

خاطره دل تنگیم با بوسه بر تو محو می شود 

چرا ؟

 نمی دانم 

می دانم دوستت دارم 

تا زنده ام 

تا چشمانم برق می زد 

 تا  زمانی که دستانم گرم است 

تو را می جویم 

خانه ام با تو گرم می شود 

حتی در یخ بندان 

 تو را دوست دارم  

تا هستی