دل نوشته
پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 10:55 ق.ظ

خاطره 

زخمی که نا مردی ایجاد می کند 

زخم بدی است 

دردناک است 

جان ادم را می سوزاند 

وقتی که طرف پا روی  اخلاق می گذارد 

 اعتماد را بی ابرو می کند 

 دوستم چه بگویم 

خیلی خسته ام 

 باور کن  گاه دلم سر زیر از غصه است 

و مرا دیوانه می کند