دل نوشته
پنج‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 10:51 ق.ظ

خاطره 

جنس سخن من اون نیست 

جنس سخن من از نوع مهربانی است 

مهربانی را  که نمی شود دید 

 می شود ؟

مهربانی  و محبت و عشق نادیدنی است 

دیده  اگاه می خواهد 

دیده روشن 

من از بوسه که می گویم مرادم  بوسه  زمینی نیست  

مرادم  بوسه حقیقی است 

چاره  ایی نیست 

 تمثیل ما همین سخن هاست 

 چگونه می توانم  از عشق بگویم و از بوسه نگویم 

 نمی شود 

زبان دیگری  ندارم 

 عزیزم 

بوسه را باید  بر بتابیم 

 خوشه گندم  عطر دارد 

و خوشه برنج عطر برنج 

خوشه دوستی  بوسه است 

و بوسه نشانه عشق است 

 هر چند زمینی نباشد 

هر چند نخواهیم ان را لمس کنیم 

 من دوستت دارم 

 خاطره 

 دوست من بمان 

و بیا به خانه من 

 دلت را  با من کن 

و زندگی را  برایم  با شادی بیامیز