دل نوشته
پنج‌شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 11:15 ب.ظ
خاطره وقتی نیستی 

دلم می گیره 

 دوست دارم هر روز ببینمت 

هر روز سلام کنم 

و یادی و تجدید دیداری 

مثل خورشید  مثل صبح  مثل بوسه 

باید تازه بشه 

هر روز 

هر روز باید گل من باز بشه 

خاطره 

من برای  بوییدن عطرت  زنده ام 

نیایی  می میرم 

خاطره 

دلم هزار راه می ره 

اگر نباشی 

اگر نیایی به خانه ام 

خودم نیستم 

خانه ام پیراسته است 

گل های نرگس تو را صدا می کنند 

کجایی خاطره ؟

 دوستت دارم