دل نوشته
یکشنبه 1 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 09:25 ب.ظ

سلام به خاطره 

 سلام به دوستی که از  دل خاطره می اد 

منم خاطره ام 

خاطره تو 

دلم را بی تاب می کنه 

و پرواز می ده در دل اسمون ابی 

می دونی اگر خاطره نبود 

اگر اشنایی نبود 

اگر بوی اشنا نبود 

اگر ان گل دوستی نبود 

اگر سبزه نبود 

اگر ماه نبود 

و اگر  دل نبود 

 می مردم از تنهایی 

هستی برایم جاذبه ایی نداشت 

هستی ام فرزوانه  برای این که تو در خاطرم زنده ایی 

 دوستت دارم 

خاطره همیشه منی