دل نوشته
یکشنبه 1 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 09:20 ب.ظ

120میلیارد سلول  در کنار همند 

تا من زندگی کنم 

تا من خاطره باشم 

تا من عاشقانه ها بسرایم 

تا من گرمی محبت  نگاه مهربان و شیرینی بوسه را درک کنم 

من زنده ام 

120میلیارد   سلول 

در کنار هم   و با هم زیست می کنند 

تا من احساس کنم 

رنگ را 

تو را 

خودم را 

پاییر را 

دلم پاییزی شده 

سلولها می ریزند 

باد پاییزی وزیدن گرفته است 

 درخت زندگیم دارد خودش را سبک می کند 

 و تنها خاطره  می ماند 

 از اون همه احساس  از اون همه زیبایی  

 دوستت دارم خاطره