دل نوشته
پنج‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 07:43 ب.ظ

قراره امشب دنیا به پایان برسه 

اما خود مایاها گفتند  نه  به بی بی سی 

گفتند که تاریخ ما نو می شه 

دنیا سر جاشه متاسفانه خبری از رفتن نیست !

 دلتان را خوش نکنید 

 هیچ خبری نیست

 امشب  یلدای خودتان را شادمانه بگیرید 

ناسا هم گفت هیچ خبری نیست 

با خیال راحت زندگی کنید 

 عشق بورزید 

 تایتانکی نیست 

همه هستید 

اگر خودتان بخواهید 

 زیبایی را بستایید 

بوسه را قدر بدانید 

 بوسه ایی که بر گونه دوست نواخته می شود 

 دنیا و زیبایی هایش در همین بوسه های عاشقانه است 

چرا دریغ می کنید 

بوسه بر روی مادرتان  می دانید تمامی خستگی  جانش را در می برد 

بوسه بر روی پدر 

خواهر و برادر 

دوست 

و از همه مهمتر  دوست خودم 

که پشت پنجره عشق دارد مرا می پاید 

گلی به دست دارد 

و چشمانم را نوازش می دهد 

سرود زندگی 

عشق و گرمی بوسه 

همه را با هم دارد 

 شب نیست 

شادی است 

نور از فردا یاد ما خواهد کرد

 زندگی  در زیر پوست گلها زبانه می کشد 

منم  زندگی را دوست دارم 

یلدا 

پایان دنیا 

وقتی شیرینه که لبم روی لب دوست  نشسته باشه 

 دوستتان دارم 

زندگی جاری است 

فرصتی که دارییم 

ان را عاشقانه دوست بداریم 

کینه  و نفرت  را از دلمان دور بریزیم 

مدعیان بهشت ! باور کنید 

بهشت در  دوستی با مردم است 

 هر ایینی و مرامی می خواهند داشته باشند