دل نوشته
دوشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 10:46 ب.ظ

دلم چند روزی ست سخت ابری ست 

دلم چند روزی ست بی تاب ست 

دلم چند روزی ست دیوانه ست 

چه می شود کرد در این شهر بیمار 

با مردمانی که غم گین اند 

و زمانه هم با انها یار نیست 

دلم اغوش مهربان را می خواهد 

 اغوش مهربان طبیعت 

اغوش مهربان یار 

اغوش مهربان دشت 

اغوش مهربان باغ و سبزه ها 

اغوش اب جاری 

اغوش باران 

اغوش نسیم صبحگاهی 

اغوش ترنم پرندگان وحشی

هیچ کدام از اینها نیست 

دلم  گرفته ست شیدا