دل نوشته
سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 09:30 ب.ظ

نهایتی نیست

هستی در نیستی که نمی تواند متولد شود

می شود ؟

 نمی شود جایی باید باشد برای تولد هستی

و اگر جایی  باشد که این خود عین هستی است

پس هستی در هستی متولد می شود

و هستی همیشه هست 

و هستی جاودانه است  و نهایتی برای ان نیست

و بعد نهایتی وجود ندارد

و بی نهایتی هم نمی تواند باشد

اگر باشد که بی نهایت نیست

و جهان طول و عرض ندارد عمق ندارد  زمان معنایی ندارد

 هستی همه جا هست

نهایتی نیست 

 اگر من

بگویم مرکز عالمم درست است

چون مرکزی نیست

و جهان جاودانه است

چون خدا جاودانه است