دل نوشته
یکشنبه 25 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 11:22 ب.ظ

خدایا قامت شادی را افزون کن

به غم اجازه شادی نده

شادی را در دلم برویان

غم را بمیران

ما را به غم چه کار

 به غم اجازه شادی نده

بگذار در غم خود بماند

شادی را بنوش

شادی را در اغوش بر دوستم

خدایا خدایا غم را از خانه دلم دور کن

دوستت دارم شادی

اگر امدی  به خانه ام بمان

بمان