دل نوشته
یکشنبه 6 دی‌ماه سال 1388 ساعت 12:52 ق.ظ

شب است

ستاره ایی نمی بینم

شب است

و گرگان می رقصند

و من مانده ام حیران از این بی رحمی

نه خدا در این نزدیکی است

شب به این بی رحمی نیست

گل شب بو پس چست ؟

منم که شب را تیره و تار کرده ام

و شب است و  اغوش مهربانی ها

و شب نور است تو اگر قدر ان دانی