دل نوشته
چهارشنبه 27 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 10:29 ب.ظ

ادم های بد نفرت انگیز اند

ذاتشان پلیده

نمک به حرومند

تو چشاشون شیطون لونه کرده

وای خدا اینا چیه افریدی

حیف نبود تو افرینش تو اینا هستند

من که سر  در نمی ارم  

تو اینا را انداختی به جون ادم های خوب

مثل گرکی که دنبال اهو می کنه

مثل یه خرس گرسنه

به هیچی رحم نمی کنه

خیلی نفرت انگیز اند ادم های بد

پناه می برم به تو ازشر اونا