دل نوشته
شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 10:13 ب.ظ

مردک  هوایی شده است

مال حرام جانش را فسرده است

و چه شیرین است دسترنج دیگری را خوردن

می  رقصد از شادی

فریب برایش معنایی افسون گر دارد

خودش را عقل کل می داند

شیطان در درگاهش سجده می کند