دل نوشته
شنبه 16 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 10:11 ب.ظ

دو روزی نبودم

رفته بودم  کاشان

برای دیدار پدر

پدری که بیماری تنش را سوزانده است

افتاب گردانی است  خشکیده

 تمام گل برگ های ان ریخته است

چشاش به گودی نشسته

و می شه یوسف گمگشته را تو اون دید

خدایا پدرم را خوب کن