دل نوشته
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 08:38 ب.ظ

جایی ندارم

خانه ایی ندارم

خانه من کجاست

خانه من اون سر دنیاست

نه خانه من همین سر دنیاست

نه من خانه ایی ندارم

کدام خانه

خانه من اون گل زیباست

خانه من اون چشم زیباست

خانه من اون دل زیباست

خانه من اون ستاره دور دست است

خانه من تو دل اون دوست است

خانه من اون تاریکی است

خانه من اون نور است

خانه من  خانه من

نه من خانه ایی ندارم کدام خانه

خانه من ویران است

 نه من خانه ایی ندارم

دوستی ندارم

یاری ندارم

تنهایم