دل نوشته
یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 07:58 ب.ظ

زیبایی تو دل ماست

بدی هم تو دل ماست

می گن بدی باید باشه که زیبایی معنی بده

و زیبایی وقتی معنی میده که بدی باشه

عجب

پس بدی بد نیست

در ذات خودش خیلی هم خوبه

چیز غریبه ایه نه ؟

ادم نمی دونه چی کار کنه

خوب به یک معنی راست می گن

شب که  نباشه روز معنی نداره

روزهم که نباشه شب معنی نداره

خوب با این وجود ادم در می مونه

که ذات هستی چیست

زندگی خوبه و یا مرگ

هستی خوبه و یا نیستی

ببین دوستم همه این ها تو ذهن ماست

بده و بستون ذهن ماست

واقعیت که نداره  داره ؟

خورشید که نورش را می بره اون ور زمین  شب می شه

شب که به خودی  خود که وجود نداره  داره ؟

خورشید نیست

شب که هستی نداره

داره ؟

این ذهن ماست که به شب هستی می ده

شبی وجود نداره

مرگ هم همین طوره

می دونی چی می خواهم بگم

می خواهم بگم وقتی زندگی نیست

تو می خواهی باشی

بنابراین می تونه بدی نباشه

می تونه شب هیچ وقت نباشه

خوبی  لازم نیست با بدی باشه

کی گفته اینو

می تونی همیشه شاد باشی

می تونی همیشه عاشق باشی

کی گفته باید غم باشه

تا شادی معنی بده

من که نمی فهمم