دل نوشته
دوشنبه 17 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 05:37 ب.ظ

نمی دونی چی اتشی از چشاش می ریخت بیرون

من به چشم خودم دیدم

اتشو

اتش جهنمو  

وقتی وارد اتاقش شدم

دامنه اتیش تا  فاصله ده متری دیده می شد

وای چه بی معرفت

وای که انسان چقدر می تونه تبه  کار باشه

وای که انسان چقدر میتونه پست باشه

وای که انسان اگه ادم نباشه چقدر می تونه بد باشه

خدایا خیلی خوبه عمر ادمها را کوتاه کردی

اگه قرار بود

این طور ادم ها بمونند

چه مصیبتی بود

خدایا پناه می برم به تو از شر این ادم ها

خوبی در وجودشان خشیکده است

و جالب است دم از انسانیت هم می زنند

چشای دریده

مظهر چنین ادم های پستی است