دل نوشته
شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 08:06 ب.ظ

نسیم که می اد

دل منو شاد می کنه

من نسیم خیلی دوست دارم

نسیم از گلم بهتره

می دونی چرا

نسیمه که گل ها  را نوازش می ده

نسیمه که دل ادمو خنک می کنه

نسیمه که موهای  ادمو پریشان می کنه

نسیمه که بارون اشکو را از چش ادم می بره

نسیمه  که گل های صحرایی را این  ور و اون ور می کنه

نسیم که می اد زندگی را با خودش می اره

تو گندم زار که باشی بوی گندم با نسیم بهاری تا دور دست ها می ره

تو برنج زار که باشی بوی شالی ها با نسیمی که میاد

شادی برنج تازه دم کرده را با خودش می اره

نسیم تو بهار که می اد

عطر گل ها را با خودش تا خونه زنبورهای عسل می بره

نسیم تو تابستون که می اد

بوی میوه ها  را تا بردوست می بره

نمی دونی که بوی سیب قندک چه صفایی داره

بوی شاه توت

بوی گل های تو چمنا

نسیم که می اد  زندگی را با خودش می اره

نسیم که  به دوستم می خوره عطر اونو برایم می اره

عطر دوستی را