دل نوشته
دوشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 06:03 ب.ظ
 • سلام خداجون کجایی
 • من دارم می میرم
 • می دونی من به امید تو گناه  کردم
 • می دونی گناهانی که می کنم بی اجازه تو چقدر شیرینه
 • می گم تو کار خودت بکن چی کار به بقیه اش داری
 • خدا که مثل من و  تو نیست
 • مگه خودش نمیگه که   بخشنده اس
 • همیشه به خودم می گم بابا بی خیال
 • چقدر داری خودت ازار می دی
 • فقط تو گناهانی  که می کنی حق کسی را ضایع نکن
 • من به امید  تو گناه کردم
 • تو خطا پوشی
 • تو مهربانی
 • مهربانی ات هم از جنس من ادم نیست
 • مهربانی تو دریای لطف است
 • دریا لطف به عظمت هستی
 • و هستی مظهر لطف توست
 • من چرا باید نا امید باشم
 • از این خدایی که همه اش مهره
 •  من جهنمش را هم باور نمی کنم
 • نه من کافر نیستم
 • می گم خدا هیچکس تو جهنم نمی بره
 • یه جوری همه را می بخشه
 • و من خدا را دوست دارم
 • خدا همه چیز منه
 • تو را خدا بنده من فقط حق کسی را پایمال نکن
 • خدا جون من به امید تو گناه می کنم
 • تو منو دوست داری مگه نه
 • منم تو را دوست دارم
 • قول می دم کسی را ازار ی ندم
 • قول می دم
 • سبز باشم
 • قول می دم
 • خار نباشم
 • قول می دم تیغ نباشم
 • قول می دم نان کسی را نبرم
 • قول می دم ادم باشم
 • قول می دم حسودی نکنم
 • قول می دم ابر باشم
 • قول می دم قناری خوش خوان باشم
 • قول می دم همسایه ام به پام
 • من تو را دوست دارم خدا جون
 • منم به خودم رها نکن
 • تو مگه منو دوست نداری
 • من مخصلتم