دل نوشته
سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 11:18 ق.ظ

خدایا تنها چیزی که انسان را ارام می کند

 دوستی است

دوستی نیاز است

سبزه بی باران می میرد

نمی دانم انگار چیزی کم دارم

وجودم بی وجود دیگری مرده  است

و من زنده ام به دوستم

دوست من خداست

دوست من تویی

دوست من تنهایی است

گاه با خدا راز و نیاز می کنم

و گاه دوستم را در اغوش می برم

و گاه در تنهایی غوطه ورم

و گاه در انتظار بارانم اگر بیاید

و گاه کویر دلم گرفتار باد و طوفان است

و کویر دریای مرده ایست که روزگاری اباد بوده است

و من شادی را و زندگی را در کویر می جویم